EMDR

Een snelwerkende methode om nare ervaringen of traumatische ervaringen te verwerken.

Regressie- en hypnotherapie

Dit is niet de hypnosetoestand zoals we die op TV zien. Bij therapeutische hypnose gaat het om een diepe ontspanning met een bepaalde sterke focus. Hierbij kan informatie uit het onderbewustzijn worden opgehaald. Tegelijkertijd houdt de cliënt contact met het hier en nu waardoor het in staat is zelf beslissingen te blijven nemen over hetgeen hij doet of zegt.

Innerlijk kindwerk

Wanneer er iets vervelends gebeurde in de kindertijd kan dat nog doorwerken in het volwassen leven nu. Bij innerlijk kindwerk wordt teruggegaan naar het kind van toen om de situatie meer bevredigend af te sluiten waardoor de klachten in het nu sterk verminderen of verdwijnen.

Emotioneel lichaamswerk

Ervaringen in je leven kunnen blokkades in het lichaam veroorzaken. Dit kan lichamelijke klachten veroorzaken maar ook het gevoel niet goed bij jezelf te zijn. Door middel van ademhalingsoefeningen en/of beweging kunnen deze blokkades opgeheven worden waardoor de ervaring alsnog verwerkt wordt.

R.E.T. Rationeel Emotieve Therapie

Wat doen ongezonde gedachten en overtuigingen met ons gevoel en vervolgens met ons gedrag? R.E.T. geeft inzicht in deze gedachten en de beperkingen die het met zich mee brengt en gaat op zoek naar realistische gezonde gedachten die ervoor in de plaats kunnen komen.

Delenwerk

Hierbij werken we met delen van onszelf. Bv. De interne criticus, de beschermer, de moeder, enz. Door deze delen apart te benaderen als ware het eigen persoonlijkheden kan er meer balans gecreëerd worden in de onderlinge verhoudingen. B.v. de beschermer in jezelf gaat wat minder op de voorgrond treden waardoor je angsten afnemen en je wat meer risico’s durft te nemen.

Assen van verandering

Je wilt iets aan je leven veranderen maar het lukt niet of je valt steeds weer terug in het oude gedrag. D.m.v. de assen van verandering wordt inzichtelijk wat je precies wil bereiken, wat maakt dat het zo moeilijk is, wat heb je nodig en wat kun je doen om het daadwerkelijk te veranderen.

Systemisch werk/ familieopstelling

Volgens de theorie van Bert Hellinger.

NLP Neuro Linguistische Programering